Aktualności

27 listopada 2018 10:19 | Aktualności

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 

 

UNIEWAŻNIENIE NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Regiminie

ul. Adama Rzewuskiego 19

06-461 Regimin

 

Stanowisko ds. Budownictwa i planowania przestrzennego

 

 

Wójt Gminy Regimin unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego ogłoszony w dniu 15 listopada 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Regiminie z przyczyn organizacyjnych.

 

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin pok. nr  8 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Wójt Gminy 

/Mariola Kołakowska/

Przeczytano: 807 razy.| Wydrukuj|Do góry