Aktualności

07 listopada 2018 10:20 | Aktualności

Obowiązek zgłaszania szamb i przydomowych oczyszczalni

     Obowiązek zgłaszania szamb i przydomowych oczyszczalni

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454) Wójt Gminy Regimin informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.


Z związku z powyższym wszyscy mieszkańcy są zobligowani do składania oświadczenia o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy Regimin, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin, pok. nr 5 w terminie do 20 grudnia 2018 r.


Druki oświadczenia są dostępne na stronie Internetowej Gminy Regimin www.regimin.pl  pod zamieszczoną treścią ogłoszenia oraz w Urzędzie Gminy Regimin, pok. nr 5.


W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Regimin będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe.


Jednocześnie informujemy, że w trakcie przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych trzeba będzie okazać się umową oraz rachunki potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych.

 

                                                                                         

Wójt Gminy Regimin

                                                                                              

/Lech Zduńczyk/ 

Przeczytano: 1930 razy.| Wydrukuj|Do góry