Aktualności

30 października 2018 10:38 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN ETAP - VII - INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ZADANIA

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN W 2018 R

Siódmy rok z rzędu Gmina Regimin zrealizowała uchwalony przez Radę Gminy program usuwania azbestu, z którego korzystają mieszkańcy gminy zmieniający pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W 2018 r. z dofinansowania, polegającego na pokryciu kosztów zdjęcia, wywozu i utylizacji płyt azbestowych, skorzystały 43 gospodarstwa domowe.

Zadanie pn.: „Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Regimin – etap VII” było dofinansowane w przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie dotacji 17 605,86 zł, a przez Gminę Regimin w kwocie 29 108,79 zł.

Efektem zrealizowanego zadania jest:

- zdemontowanie, przetransportowanie i zutylizowanie 2349,20 m2  eternitu

- odebranie, przetransportowanie i zutylizowanie 6029,50 m2  eternitu

Całkowita masa odpadów, która została przetransportowana i zutylizowana na składowisko odpadów wyniosła 108,92 MG

Zapraszamy mieszkańców Gminy Regimin do składania wniosków i korzystania z dotacji, którą udziela Gminie WFOŚiGW w Warszawie w następnym roku.

 

Przeczytano: 695 razy.| Wydrukuj|Do góry