Aktualności

11 października 2018 13:48 | Aktualności

STANOWISKO URZĘDU GMINY ODNOŚNIE WYDARZEŃ Z DN. 05.10.2018r. ZWIĄZANYCH Z PREZENTACJĄ PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE" W MIEJSCOWOŚCI LEKOWO.

 Urząd Gminy w Regiminie podaje do publicznej wiadomości treść pisma do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


 

Regimin,2018-10-11

 

                                                          Narodowy Fundusz Ochrony
                                                          Środowiska i Gospodarki Wodnej
                                                          ul. Konstruktorska 3a
                                                          02-673 Warszawa      

  

W związku z pojawiającymi się informacjami w telewizji i w mediach społecznościowych, że Urząd Gminy w Regiminie nie powiadamia mieszkańców o ważnych wydarzeniach informujemy, że ani Ministerstwo Środowiska, ani firma odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia informacyjnego nie informowała Wójta Gminy Regimin o zamiarze przeprowadzenia spotkania dotyczącego rządowego programu „Czyste powietrze”, które miało odbyć się w świetlicy wiejskiej w Lekowie w dniu 5.10.2018r.


Istotnym jest fakt, że w dniu 28 września 2018 r. kandydat na radnego Rady Gminy w Regiminie z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość złożył w tutejszym urzędzie informację, że w tym samym dniu (5 października) odbędzie się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim, które organizuje w/w kandydat.


Kolejny wniosek o udostępnienie świetlicy w m. Lekowo w dniu 5 października w celu odbycia w nim spotkania wyborczego złożyła kandydatka na Wójta Gminy Regimin Mariola Kołakowska (data wpływu do UG – 4 października). Poinformowała o tym spotkaniu na swoim facebooku (Dowód w sprawie Zał. Nr 1 – PrtScr z facebooka kandydatki na Wójta Gminy Regimin).

           

     W związku z powyższym zamiar wykorzystania szkolenia prezentującego założenia rządowego programu „Czyste powietrze” dla celów prowadzenia kampanii wyborczej stał się oczywisty. Na oficjalnym plakacie informacyjnym programu „Czyste powietrze” dokonano przeróbek polegających na umieszczeniu na nim nazwisk i funkcji Pana Rafała Romanowskiego, Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego) oraz Pani Marioli Kołakowskiej, wraz z informacją o Jej kandydowaniu na Wójta Gminy Regimin. Do celów wyborczych użyto materiałów przeznaczonych do propagowania programu „Czyste powietrze”, które jak podaje informacja umieszczona na plakacie: „Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Plakaty takie rozwieszono na przystankach i świetlicach Gminy Regimin (bez zgody Urzędu), stodołach, drzewach …  (Dowód w sprawie Zał. nr 2 i 3).


Z powodu braku jakichkolwiek informacji o organizacji spotkania szkoleniowego promującego program „Czyste powietrze” Urząd Gminy w Regiminie zmuszony był potraktować spotkanie w m. Lekowo jako zebranie przedwyborcze. Wnioski o udostępnienie świetlicy w Lekowie na zebrania wyborcze nie spełniały wymogów formalnych (złożone przez osoby fizyczne, nie zaś Komitet Wyborczy) i w związku z tym nie została wyrażona zgoda na takie udostępnienia. Spotkanie szkoleniowe zostało natomiast przeprowadzone, gdyż telefoniczną zgodę Sołtysowi wsi Lekowo na udostępnienie sali, mimo wyżej opisanych zastrzeżeń, wyraził  Wójt Gminy. Konsekwencją zaistniałej sytuacji było publiczne oskarżenie Wójta Gminy Regimin o przeciwdziałanie realizacji rządowego programu „Czyste powietrze”. Stanowisko takie zaprezentował Pan Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski w programie informacyjnym wyeksmitowanym w jednym  z regionalnych programów telewizyjnych. Jest to oskarżenie pozbawione wszelkich podstaw, gdyż Gmina Regimin od wielu lat współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie przy wdrażaniu programów realizowanych przez WFOŚiGW.


Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:


Czy doszło do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej?

Czy doszło do przerobienia oficjalnego plakatu programu „Czyste powietrze” finansowanego   ze   środków    Narodowego   Funduszu   Ochrony   Środowiska  i Gospodarki Wodnej?


                                                                      Z wyrazami szacunku,

                                                                        Wójt Gminy Regimin

                                                                            \Lech Zduńczyk\


 

Załączniki:

  1. PrtScr z facebooka kandydatki na Wójta Gminy Regimin
  2. Zdjęcie plakatu przyklejonego na przystanku  w m. Regimin
  3. Zdjęcie plakatu zawieszonego na budynku gospodarczym w m. Grzybowo
  4. Plakat zdjęty z tablicy gminnej w m. Czeruchy

Do wiadomości:

  1. a/a
  2. Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00922 Warszawa
  3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Przeczytano: 2091 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: