Aktualności

04 października 2018 12:53 | Aktualności

ROZWÓJ SPORTU W NASZEJ GMINIE.


3 października br. w Szkole Podstawowej w Regiminie odbyło się spotkanie

poświęcone przygotowaniu:


planu rozwoju sportu dzieci i młodzieży oraz działalności

sportowo-rekreacyjnej  na terenie gminy Regimin


 

Obecni byli nauczyciele wychowania fizycznego (Jacek Warda, Radosław Chojnacki, Tomasz Pilitowski i Paweł Mazurkiewicz), przedstawiciele MUKS „Czarni” Regimin (Monika Gwoździk, Adam Gralewski i Andrzej Śniegocki), organizatorzy imprez sportowych – Sławomir Betliński, Piotr Nałęcz i Paweł Betliński oraz ks. prefekt Arkadiusz Sikorski.


Władze gminy reprezentowali Wójt Lech Zduńczyk, Sekretarz Małgorzata Kosińska , Dyrektor SP Regimin Jolanta Drozd. Gościem spotkania była Pani Elżbieta Szymanik, Wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych w Warszawie.


Ustalono, iż ramach MUKS „Czarni” powołane zostaną dwie nowe sekcje sportowe – piłki nożnej chłopców i tenisa stołowego. Pozwoli to na uruchomienie zajęć szkoleniowych w piłkę nożną dla chłopców oraz turniejów tenisowych.


Wsparcie organizacyjne i materialne udzielone zostanie także dzieciom i młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych, których organizację rozpoczął ks. prefekt Sikorski  z Lekowa, mających brać udział w Parafiadach.


Wspierane organizacyjnie i finansowo będą imprezy i turnieje organizowane w ramach sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym rozgrywki letnie i zimowe „Regimińskiej Ligii Amatorów”, turniej tenisa stołowego (m.in. Turniej Sołectw) oraz cykliczne rajdy rowerowe dla wszystkich chętnych dzieci i dorosłych.


Niezbędne środki finansowe na poszerzenie działalności sportowo-rekreacyjnej w wysokości ok. 30 tyś zł. zagwarantowane zostaną w przygotowywanym budżecie gminy.


Określone zostały także główne cele programu modernizacji i rozbudowy bazy sportowej.


Przeprowadzona zostanie termomodernizacja,remont i wyposażenie starej sali gimnastycznej w Regiminie.Powstanie w niej nowoczesna ogólnodostępna siłownia z możliwością wykorzystania na zajęcia z fitnessu, ćwiczeń siłowych i sprawnościowych.


Kontynuowana będzie rozbudowa systemu boisk, w pierwszej kolejności ich modernizacja w Zeńboku, Koziczynie, Pniewie Czeruchach i Lekowie oraz budowa w Targoniach i Grzybowie.

Konieczna jest także wymiana posadzki boiska na sali głównej hali sportowej w Regiminie.

W przygotowywanym budżecie gminy uwzględnione zostaną środki na wypłaty specjalnych stypendiów sportowych dla uczniów i wychowanków naszych klubów i szkół, osiągających sukcesy na poziomie ponadpowiatowym.


Swoje wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych, koniecznych na realizację planowanych działań i inwestycji zadeklarowała Pani Dyrektor Elżbieta Szymanik.

 

 

 

Przeczytano: 975 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: