Aktualności

29 września 2018 08:15 | Aktualności

UWAGA ROLNICY!!!

 

 

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczeniem z dnia 21 września 2018 r. ogłosił wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. Wynosi on 3399 zł. Wskazany w obwieszczeniu dochód stanowi istotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy to wynosił 2577 zł.

Wskazany dochód ma ogromne znaczenie dla posiadaczy gospodarstwa rolnego, którzy złożyli wniosek o ustalenie prawa do m.in. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

Zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS.

Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wskazane obwieszczenie zostanie opublikowane w Monitorze Polskim.

Źródło:
http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-wysokosci-przecietnego-dochodu-z-pracy-w-indywidualnych-gospodarstwach-rolnych-z-1-ha-przeliczeniowego-w-2017-roku,278,5.html

 

Przeczytano: 757 razy.| Wydrukuj|Do góry