Aktualności

25 września 2018 09:43 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE REGIMIN
INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 24 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz, 754, 1000 i 1349), w cclu powołania w gminie Regimin obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.5 Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I informuje, co następuje:


§1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie do niżej wymienionych komisji wyborczych: ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

-  Nr 1, w liczbie 1,

-  "Nr 4, w liczbie 1,


§2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26.09.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie.


§3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 

                                                                                Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I

                                                                                             /-/ Mariusz Waldemar

                                                                                                      Królikowski

 

Przeczytano: 455 razy.| Wydrukuj|Do góry