Aktualności

18 września 2018 09:50 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN z dnia 17 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REGIMIN

z dnia 17 września 2018 r.


                  Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Regimin podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:


 

NUMER

OBWODU

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI

WYBORCZEJ

 

1

Miejscowości:

Grzybowo, Karniewo, Kątki, Klice, Kliczki, Kozdroje, Lekowo, Lekówiec, Mościce, Przybyszewo, Regimin, Targonie, Trzcianka, Włosty.

 

 

Szkoła Podstawowa w Regiminie


ul. Heleny Dobrzynieckiej 1
06-461 Regimin

 

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych                         

 

2

Miejscowości:

Jarluty Duże, Jarluty Małe, Zeńbok.

 

 

Szkoła Podstawowa w Zeńboku


Zeńbok 50
06-461 Regimin

lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miejscowości:

Pawłowo, Pawłówko, Pniewo – Czeruchy, Pniewo Wielkie.

 

Budynek świetlicy wiejskiej w Pniewie– Czeruchach


Pniewo– Czeruchy 23

06-461 Regimin

 

4

Miejscowości:

Kalisz, Koziczyn, Lipa, Radomka, Szulmierz

Szkoła Podstawowa w Szulmierzu


Szulmierz 78
06-461 Regimin


 


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1)     całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2)     całkowitej niezdolności do pracy;

3)     niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4)     o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)     o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego
w Ciechanowie I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.


Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:


1)     całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2)     całkowitej niezdolności do pracy;

3)     niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4)     o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5)     o zaliczeniu do II grupy inwalidów;


a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Regimin najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.


Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r.

od godz.  700 do godz.  2100.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Regimin

 

                                                                                                         /-/   Lech Zduńczyk

Przeczytano: 615 razy.| Wydrukuj|Do góry