Aktualności

24 sierpnia 2018 11:47 | Aktualności

OBWIESZCZNIE W Ó J T A GMINY R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A    G M I N Y    R E G I M I N

 z dnia 21 sierpnia 2018 roku

 

         Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., - Kodeks wyborczy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.754 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVIII /210/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018r., w sprawie podziału Gminy Regimin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 3651) 


podaje się do publicznej wiadomości

 informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Regiminie w wyborach do Rady Gminy w Regiminie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku :


 

Numer

okręgu

wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1

Sołectwo: Regimin

Miejscowość: Regimin

ul. Adama Rzewuskiego, ul. Graniczna, ul. Hipolita Marczewskiego, Ignacego Mościckiego, ul. Jadwigi Kamińskiej, ul. Wincentego Gutkowskiego, ul. Waleriana Łukasińskiego, ul. Władysława Kubickiego

1

 

2

Sołectwo: Regimin

Miejscowość: Regimin

ul. Michała Bojanowskiego, ul. Józefa Brudzińskiego ul. Heleny Dobrzynieckiej, ul. Księdza Hipolita Waśniewskiego, ul. Ojca Damiana Wojtyski, ul. Władysława Oleksiaka, ul. Anieli Radzickiej;

1

 

3

Sołectwo: Grzybowo

1

 

4

Sołectwo: Kliczki, Lekówiec, Mościce

1

 

5

Sołectwo: Kątki, Klice

1

 

6

Sołectwo: Kozdroje - Włosty

Sołectwo: Targonie, Trzcianka

1

 

7

Sołectwo: Lekowo

1

 

8

Sołectwo: Zeńbok

1

 

9

Sołectwo: Jarluty Duże, Jarluty Małe

1

10

Sołectwo: Karniewo, Przybyszewo

1

11

Sołectwo: Pniewo-Czeruchy, Pniewo Wielkie

1

12

Sołectwo: Pawłowo, Pawłówko

1

13

Sołectwo: Szulmierz

1

 

14

Sołectwo: Kalisz, Lipa

1

 

15

Sołectwo: Koziczyn, Radomka

1

 

 

Siedziba Komisji :

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Regiminie jest Urząd Gminy w Regiminie

ul. Adama Rzewuskiego 19

tel. 23 681 17 56 ; fax 23 681 17 56 

 

Wójt             

(-) Lech Zduńczyk


 

Przeczytano: 703 razy.| Wydrukuj|Do góry