Aktualności

10 sierpnia 2018 15:52 | Aktualności

MODERNIZACJA DROGI W CZERUCHACH.
Zakończył się I etap przebudowy odcinka drogi powiatowej prowadzącej przez Pniewo Czeruchy i łączącej wiadukt nad linią kolejową Warszawa-Gdańsk z drogą wojewódzką Ciechanów-Mława.

Realizująca zadanie firma wykonała przebudowę istniejącego starego chodnika oraz wybudowała nowy chodnik po drugiej stronie drogi.


Powstała także zatoczka autobusowa wraz z niewielkim parkingiem przed świetlicą wiejską.

Rozwiązany też został problem zalegających na drodze wód opadowych, gdyż zamontowano kratki ściekowe i odwodnienie prowadzące do przydrożnego rowu.

Poszerzony został istniejący dotychczas wąski pas drogowy, który wykorytowano i wykonano nową podbudowę pod warstwy jezdne.


Ze względu na ogromny wzrost kosztów realizacji inwestycji drogowych, jaki nastąpił w bieżącym roku przeznaczone na tę inwestycje środki finansowe nie pozwoliły na realizację  całości planowanego zadania.

Stąd też decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie o ułożeniu jednej warstwy (wiążącej) nawierzchni z masy bitumiczno-asfaltowej. Druga z warstw – ścieralna, położona zostanie po zgromadzeniu funduszy niezbędnych do wykonania tej czynności.


Urząd Gminy w Regiminie partycypował w kosztach realizacji zadania przebudowy drogi w Czeruchach przeznaczając kwotę ponad 220 tyś. zł. ze swojego budżetu na pomoc finansową dla Powiatu Ciechanowskiego.Przeczytano: 335 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: