Aktualności

29 czerwca 2018 14:27 | Aktualności

PREZENTACJA PROJEKTU UNIJNEGO " RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN " REALIZOWANEGO W SZKOLE W REGIMINIE


"RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

GMINY REGIMIN"

 

Projekt   realizowany   jest   przez   Gminę  Regimin


na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.04-14-8257/17-00 zawartej
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę
Instytucji Pośredniczącej, ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu”
Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014-2020

 

Projekt realizowany od  01.09.2018r. do 30.06.2018r.Zapraszamy do obejrzenia załączonej prezentacji.


Przeczytano: 216 razy.| Wydrukuj|Do góry