Aktualności

21 czerwca 2018 14:33 | Aktualności

PREZENTACJA PROJEKTU "RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN” REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZULMIERZU

 

 

 

 

"RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW
 PRZEDSZKOLNYCH
GMINY REGIMIN”

  

Projekt   realizowany   jest   przez   Gminę  Regimin


 

Projekt   realizowany  przez   Gminę  Regimin,  na   podstawie   umowy Nr RPMA.10.01.04-14-8257/17-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla  Osi  Priorytetowej  X „Edukacja  dla  Rozwoju  Regionu”  Działanie  10.1 „Kształcenie i rozwój  dzieci  i  młodzieży” Poddziałanie  10.1.4 „Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


 

Projekt realizowany od  01.09.2018r. do 30.06.2018r.Zapraszamy do obejrzenia załączonej prezentacji realizacji projektu

 

"Równanie szans wychowanków oddziałów  przedszkolnych gminy Regimin”

.

Przeczytano: 199 razy.| Wydrukuj|Do góry