Aktualności

17 kwietnia 2018 13:38 | Aktualności

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2018 ROKU
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku


W 2018 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje jak co roku w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

Mogą z. nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r.; których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS.

Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. (UWAGA! druki dostępne w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej http://www.krus.gov.pl/).(Pobierz Initiates file downloadWniosek )

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony Initiates file downloadformularz z informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Wypełniony wniosek przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę należy złożyć w najbliższej dla miejsca zamieszkania jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie do 30 kwietnia 2018r.


Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza regionalnego inspektora. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.


Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie na rehabilitację można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 23-6742417 lub w innych jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (http://www.krus.gov.pl/).


W 2018 roku PT KRUS w Ciechanowie, otrzymała 24 miejsca w niżej podanych Centrach:


  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju (choroby układu oddechowego)

turnus: 28.06 - 18.07.2018 r.


  • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (choroby układu ruchu)

II  turnus: 30.07 - 19.08.2018 r.


Wnioski należy składać w PT KRUS do 30 kwietnia 2018r.
Przeczytano: 433 razy.| Wydrukuj|Do góry