Aktualności

08 marca 2018 15:51 | Aktualności

NOWE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ORAZ PRZYRODNICZE W SZKOŁACH NASZEJ GMINY
Sprzęt i wyposażenie dwóch nowych pracowni komputerowych dostarczony został do Szkoły Podstawowej w Regiminie.


Otwarcie nowych pracowni komputerowych odbyło się w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X. ..Edukacja dla Rozwoju Regionu" Działanie 10.1 ..Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałanie 10.1.1 ..Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.


Każda pracownia wyposażona została w nowoczesny sprzęt komputerowy, nowe stoliki i krzesła. Powstały 24 nowe stanowiska komputerowe, zakupiono oprogramowanie biurowe Microsoft Office oraz program antywirusowy, a także aplikację do zarzadzania pracownią oraz szafki do przechowywania komputerów.


Dzieci będą mogły w szybkim tempie zdobywać nową wiedzę, nowe umiejętności.


Całkowity koszt dwóch pracowni wyniósł 117 760.48 zł


Ponadto  Szkoła Podstawowa w Zeńboku oraz Szkoła Podstawowa w Szulmierzu zostały wyposażone w pracownie przyrodnicze.


W projekcie zakupiono do szkół dla których organem prowadzacym jest Gmina Regimin łącznie:


• 30 komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym ,    oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową

• 4 tablice interaktywne

• 6 szt. projektorów

• 6 szt. ekranów projekcyjnych

• 24szt. meble (krzesełka i stoliki)

• Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych.


Łączny koszt ww wyposażenia wyniósł ponad 196 tyś. zł.


Całość tej kwoty pochodzi ze środków unijnych, jakie Gmina Regimin pozyskała w ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”.

Oficjalne oddanie obu pracowni do dyspozycji uczniów odbyło się 16 lutego br. W uroczystości wzięła udział p. Elżbieta Szymanik, Wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, Wójt Gminy Lech Zduńczyk, Sekretarz UG Małgorzata Kosińska, Dyrektor SP Jolanta Drozd oraz przedstawiciele Rady Rodziców.Przeczytano: 494 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: