Aktualności

01 września 2017 13:49 | Aktualności

REKRUTACJA DO PROJEKTU „RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH”

 

 

 
 

Wójt Gminy Regimin ogłasza rekrutację do projektu :


 

„RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH”


Projekt realizowany jest przez Gminę Regimin, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla  Osi Priorytetowej X. „ Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego  na lata 2014-2020  w okresie od 01-09-2017 r. do 30-06-2018 r.

  • Rekrutacja uczestników odbędzie się w okresie :

 

 01.09.2017r.  -    8.09.2017r.

 

  • Działania realizowane będą dla Beneficjentów Ostatecznych, wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 w trzech szkołach podstawowych oraz w klasach gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Regimin tj.:

 

-  Szkoła Podstawowa im.  Teofila Lenartowicza w Regiminie z klasami gimnazjalnymi

 

-  Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu

 

-  Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku


Celem głównym projektu pn. „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin” jest wzrost dostępu 96 dzieci do wysokiej jakości zajęć dodatkowych.

 

 Projekt obejmuje:

 
 

a)      zajęcia z zakresu ekspresji kulturowej:

-          oddział przedszkolny w Regiminie -  30dz/20ch – 6 grup po 20h na grupę

-          oddział przedszkolny w Szulmierzu – 16dz/16ch – 2 grupy po 20h na grupę

-          oddział przedszkolny w Zeńboku – 7dz/7ch – 1 grupa 20h

b)      zajęcia kompensacyjne:

-          oddział przedszkolny w Regiminie -  5dz/5ch – 2 grupy po 15h na grupę

-          oddział przedszkolny w Szulmierzu – 12dz/12ch – 4 grupy po 15h na grupę

-          oddział przedszkolny w Zeńboku – 7dz/7ch – 2 grupy po 15h na grupę

c)       zajęcia logopedyczne:

-          oddział przedszkolny w Regiminie -  30dz/20ch – 10 grup po 15h na grupę

-          oddział przedszkolny w Szulmierzu – 6dz/9ch – 3 grupy po 15h na grupę

-          oddział przedszkolny w Zeńboku – 4dz/4ch – 2 grupy po15h na grupę

d)      zajęcia z gimnastyki korekcyjnej:

-          oddział przedszkolny w Regiminie -  23dz/9ch – 4 grupy po 20h na grupę

-          oddział przedszkolny w Szulmierzu – 12dz/12ch – 4 grupy po 20h na grupę

-          oddział przedszkolny w Zeńboku – 7dz/7ch – 2 grupy po 20h na grupę

e)      zajęcia plastyczne:

-          oddział przedszkolny w Regiminie -  30dz/20ch – 6 grup po 15h na grupę

-          oddział przedszkolny w Szulmierzu – 16dz/16ch – 2 grupy po 15h na grupę

-          oddział przedszkolny w Zeńboku – 7dz/7ch – 1 grupa 15h

f)       zajęcia z j. angielskiego:

-          oddział przedszkolny w Regiminie -  30dz/20ch – 6 grup po 60h na grupę

-          oddział przedszkolny w Szulmierzu – 16dz/16ch – 2 grupy po 60h na grupę

-          oddział przedszkolny w Zeńboku – 7dz/7ch – 2 grupy po 60h na grupę

g)      rytmika:

-          oddział przedszkolny w Regiminie -  30dz/20ch – 6 grup po 20h na grupę

-          oddział przedszkolny w Szulmierzu – 16dz/16ch – 2 grupy po 20h na grupę

-          oddział przedszkolny w Zeńboku – 7dz/7ch – 1 grupa 20h

 
 

 Załączniki do pobrania :


 

Przeczytano: 674 razy.| Wydrukuj|Do góry