Aktualności

11 lipca 2017 16:15 | Aktualności

NOWA DROGA W REGIMINIE.Zakończyły się prace budowalne przy inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej o długości ok. 530 m położonej w Regiminie.

Zakres wykonanych prac był bardzo szeroki i obejmował m.in. wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej (ponad 200 m.), pozwalającej na odwodnienie nowej drogi.

Przełożono także fragmenty istniejącego chodnika dla pieszych oraz zbudowano nowe jego odcinki wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni ponad 350 m².

 Wykonawca dokonał także regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych. Istniejąca nawierzchnia została wykorytowana, zaś na jej miejsce wykonano nową podbudowę.

W ostatnim etapie prac ułożone zostały dwie warstwy masy bitumiczno-asfaltowej na powierzchni prawie 3200 m².  Końcowy odbiór prac nastąpi w lipcu br. Koszt całości inwestycji zamknął się w kwocie ponad 500 tyś. zł.Przeczytano: 650 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: