Aktualności

04 lipca 2017 16:20 | Aktualności

ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 SIERPNIAWojt Gminy Regimin informuje informuje, że uchwałą Rady Gminy w Regiminie w Nr XXXI/164/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:


8 zł./mieszkańca/miesiąc - selektywna zbiórka odpadów, 12zł./mieszkańca/miesiąc - zmieszana zbiórka odpadów.

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników.Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się następujące stawki za pojemnik o pojemności:

1)    120 l - w wysokość -    35zł

2)    240 l - w wysokości -    65zł

3)    1100 l- w wysokości -  180zł

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany ustala się następujące stawki za pojemnik o pojemności:

1)    120 l - w wysokości -    50zł

2)    240 l - w wysokości -    90zł

3)    1100 l - w wysokości - 200złW przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Roczna ryczałtowa stawka opłaty stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na obszarze Gminy Regimin wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik:

1)    ustala się ryczałtową stawkę opłaty w wysokości: 105,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2)    ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty w wysokości: 150,00zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.

Opłaty, o której mowa wnoszone będą przez właścicieli nieruchomości w punkcie kasowym Urzędu Gminy w Regiminie, lub przelewem, na konto Urzędu Gminy Regimin :

BS Ciechanów Nr 89 82 13 0008 2001 0010 0306 0001.


Odpady wielkogabarytowe będą dostarczane samodzielnie przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Targonie 58 na terenie oczyszczalni. Mieszkańcy z nieruchomości zamieszkałych nieodpłatnie.

 Przeczytano: 774 razy.| Wydrukuj|Do góry