Aktualności

06 kwietnia 2017 14:22 | Aktualności

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2017 ROKU
W 2017 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. (UWAGA! druki dostępne w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.pl).

Zgłoszenia dziecka (wniosek) należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, w przypadku których rodzic lub opiekun prawny złożył wniosek po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).


W 2017 roku Kasa zorganizuje 26 miejsc dla PT KRUS w Ciechanowie, w tym:

na turnusach dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:•    w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju - turnus w terminie:

I turnus: 25.06 - 15.07.2017 r.

•    w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju - turnus w terminach:

I turnus: 08.08 - 28.08.2017 r.

 


Wnioski należy składać do PT KRUS  do 17 kwietnia 2017r.


Informacje szczegółowe można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Ciechanowie osobiście lub telefonicznie pod nr 23 674 24 17.

 

 Przeczytano: 690 razy.| Wydrukuj|Do góry