Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

25 czerwca 2020 10:27 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin


Regimin, 24.06.2020 r.

 

 

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin w dniu 29.06.2020 r. /poniedziałek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej UG.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Mariusz Barański