Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

09 stycznia 2019 11:04 | Aktualności

KOMUNIKAT dotyczący polowań zbiorowych na terenie gminy RegiminKOMUNIKAT

dotyczący polowań zbiorowych na terenie gminy Regimin

 

 

W związku z zaleceniami PZŁ w sprawie polowań zbiorowych wielkoobszarowych Zarząd WKŁ  Nr 117 „Przepiórka” zaplanował w  w obwodzie nr 96 w dniu  19 i 26  stycznia 2019r. dodatkowe polowania zbiorowe.

Polowania rozpoczną się  o godzinie 8:00, a zakończą o godzinie 15:00

Polowanie będzie na terenach leśnych wsi:


Koło Nr 3 ŁOŚ Okręg PZŁ Ciechanów informuję, że w zostanie przeprowadzone polowanie zbiorowe w :

w miesiącu styczniu 2019 w dniach 19.01.2019 i 26.01.2019 oraz w miesiącu lutym 2019 w dniach 03.02.2019, 10.02.2019,17.02.2019.
Załączniki:

Komunikat Polskiego Związku Łowieckiego [910 KB]