Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

08 stycznia 2019 10:51 | Aktualności

Podatki 2019: Nowe wzory dla podatku od środków transportowych
Z początkiem 2019 r. w życie wejdą nowe przepisy ws. wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Zmianie ulec mają w praktyce wzory deklaracji DT-1 oraz załącznika DT-1/A. Deklaracje nie będą już musiały być opatrywane przez podatników pieczątkami.


Jak tłumaczy resort finansów, zmiany w rozporządzeniu mają bezpośredni związek z zobowiązaniem się rządu do rezygnacji z obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli oraz przedsiębiorców.


W projekcie przewidziano także dodanie do formularzy nowych pozycji, które ułatwią gminom weryfikację zasadności korzystania z preferencyjnych stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.


„Projektowane rozporządzenie określi nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem. W deklaracji rezygnuje się z obowiązku opatrywania deklaracji przez podatników pieczątką. W załączniku do deklaracji w części B.1., B.2. i B.3. w polu nr 20 Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko wskazuje się dodatkowo następujące pozycje: pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, pojazd napędzany gazem ziemnych oraz pojazd napędzany wodorem” – czytamy w uzasadnieniu projektu.


Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 19 października 2018 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.


Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2019 r.

"za  www.podatki.biz"


W załączeniu :

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1.


Druki znajdziesz również

w banerze "Pobierz druki "  na stronie głównej regimin.pl

 

 

Załączniki:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych [967.71 KB]

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH [184.89 KB]

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 [256.92 KB]