Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

10 maja 2018 16:18 | Aktualności

KONKURS Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Gmina Regimin

organizuje konkurs z okazji

100-lecia Odzyskania Niepodległości

pod Honorowym Patronatem: 

Wójta Gminy Regimin


 Cele konkursu:


  1. Zainteresowanie uczniów historią.
  2. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji - rozwijanie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia informacji oraz spisywania ich - zachęcanie do rozmów ze świadkami historii, utrwalenia wspomnień i odręcznego dokumentowania relacji.
  3. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
  4. Rozwijanie wyobraźni twórczej i zmysłu obserwacji.

 

Udział w konkursie mogą wziąć:


- uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III, IV-VIII i III gimnazjum)


  Konkurs realizowany jest w kategoriach:


a)      uczniowie klas I – III szkół podstawowych:

– praca plastyczna zatytułowana Niepodległość w oczach dziecka, format  A-3 i A-4, technika dowolna;


b)      uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjum

– praca  zatytułowana  II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach

spisana w formie wywiadu, zilustrowana np. fotografiami  do 5 stron formatu A-4, czcionką 12, Times New Romana, odstępy  1,5 wiersza;


Prace winny mieć formę wydruku z załączonymi materiałami ilustracyjnymi. Należy podać imię i nazwisko rozmówcy.

– projekt gazetki okolicznościowej  zatytułowanej „Wolność kocham i rozumiem, Wolności oddać nie umiem”,  w formie  wydruku do 6 stron A- 4;


c)        Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie i nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniów winny mieć każdorazowo zapewnioną pomoc opiekunów.


Do konkursu kwalifikują się wyłącznie prace indywidualne.


d)     Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:

imię i nazwisko uczestnika,

pełna nazwa szkoły, klasa,

adres szkoły,

nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.


e)      Terminarz:

          Urząd Gminy w Regiminie
          ul. Adama Rzewuskiego 19, pok. nr 22
          06– 461 Regimin


f)    Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną zaproszeni na uroczyste zakończenie konkursu. Podczas uroczystości otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorzy biorą pod uwagę eksponowanie prac plastycznych na okolicznościowej wystawie.


g)   Informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:


Anna Staniszewska referent ds. oświaty pracownik Urzędu Gminy w Regiminie

Jolanta Drozd Dyrektor SP w Regiminie tel. 23 6811583

Jolanta Sarnecka Dyrektor SP w Szulmierzu tel. 23 671 11 25

Joanna Grzybowska Dyrektor SP w Zeńboku tel. 23 681 10 42