Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

24 kwietnia 2018 13:39 | Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW
W związku z przygotowaniem przez Urząd Gminy w Regiminie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutów sołectw położonych na terenie Gminy Regimin na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami)


Wójt Gminy Regimin przedstawia projekt uchwały

w sprawie zmiany statusu sołectw do konsultacji społecznych.


Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały można zgłaszać  pisemnie w Urzędzie Gminy w Regiminie (sekretariat UG, pok. nr 8) lub drogą elektroniczną  na adres: ug@regimin.pl w terminie do dnia 4 maja 2018  roku.


Poniżej załączamy projekt w/w uchwały.


Załączniki:

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw [659.49 KB]