Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

11 kwietnia 2018 15:40 | Aktualności

RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN

 

 

"Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin"Projekt realizowany przez Gminę Regimin, na podstawie umowy Nr RPMA. 10.01.04-14-8257/17-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu" Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.Projekt realizowany jest od 1.09.2017r. do 30.06.2018r.


 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ze zdjęciami.Załączniki:

prezentacja_przedszkole_.pdf [3.4 MB]