Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

29 stycznia 2018 11:57 | Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PÓŁNOCNE MAZOWSZE”
Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018