Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

12 stycznia 2018 11:44 | Aktualności

DROGA ASFALTOWA W SZULMIERZU
Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi gminnej w m. Szulmierz. Niewielki, liczący ok. 120 mb. odcinek drogi, łączący drogę powiatową z drogą gminną, posiadał starą zniszczoną nawierzchnię.


W ramach realizacji inwestycji ułożone zostały korytka odwadniające, dzięki czemu zniknie problem wód opadowych zalegających na tej drodze. Dotychczasowa nawierzchnia zastąpiona została nową – wykonaną z masy bitumiczno-asfaltowej. Koszt zadania zamknął się w kwocie ok. 60 tyś. zł.


Zdjęcia: