Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

09 stycznia 2018 15:47 | Aktualności

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE

w sprawie obowiązku zaszczepienia psów przeciwko wściekliźniePowiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przypomina posiadaczom zwierząt o obowiązku zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3-ego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez w/w lekarza weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie psa.

Obowiązek zaszczepienia psa spoczywa na jego posiadaczu, za którego uważa się osobę władającą zwierzęciem, również tymczasowo.

Uchylanie się posiadacza psa od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie stanowi wykroczenie, podlegające karze grzywny, która może być nałożona w drodze mandatu karnego przez funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie zaleca objęcie szczepieniem przeciw wściekliźnie również kotów, szczególnie tych, które ze względu na sposób utrzymywania, mogą mieć kontakt ze zwierzętami będącymi wektorami choroby (tj. lisy, jenoty i inne.) Pamiętajmy, że wścieklizna jest bardzo groźną wirusową chorobą odzwierzęcą. Nie zabezpieczając zwierząt przed możliwością zakażenia narażamy siebie, dzieci i sąsiadów.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 33, art. 56ust.2-4, art. 85ust. laustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1855 z póżn.zm.)oraz § 2 pkt 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 1213 z późn. zm.)