Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

06 grudnia 2017 08:16 | Aktualności

STANOWISKO SAMORZĄDOWCÓW SUBREGIONU CIECHANOWSKIEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
STANOWISKO


My niżej podpisani, samorządowcy subregionu ciechanowskiego, protestujemy przeciwko drakońskim podwyżkom, jakie zafundował nam minister środowiska Jan Szyszko, zmieniając z dniem 1 stycznia 2018 roku wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.


Rozporządzenie Rady Ministrów z 6.03.2017 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska zwiększa te stawki z 24,15 zł do 140 zł w 2018 roku, 170 zł w 2019 roku i 270 zł 2020 w roku. Jest to wzrost o 1118% w ciągu trzech lat. To co Kraje UE osiągały w ciągu 30 lat mozolnej pracy, Polska ma osiągnąć w ciągu trzech najbliższych lat.


Nie liczą się realia z jakimi borykają się samorządy w zagospodarowaniu odpadów, koszty które muszą ponosić, aby spełniać, bądź co bądź, słuszne założenia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.


Aby spełnić te warunki, wymaga się od samorządów przerzucania kosztów gospodarki odpadami na mieszkańców. Nie jest to w interesie zarówno przedsiębiorców odbierających odpady ani też mieszkańców. Kłamliwe twierdzenie Ministerstwa Środowiska, że nie odbije się to na opłatach pobieranych od mieszkańców nijak ma się do rzeczywistości.


Nie da się w tak krótkim okresie zaszczepić w mieszkańcach nawyku prawidłowej segregacji. To wymaga ogromnego wysiłku edukacyjnego i organizacyjnego, a przede wszystkim winno być racjonalnie rozłożone w czasie. Co istotne, podwyżki tzw. opłaty śmieciowej nie zasilą budżetu naszych samorządów, a będą stanowiły jeszcze jeden ukryty podatek przekazywany do budżetu Państwa.

Na to nie ma i nie będzie naszej zgody./Podpisani:

Prezydent Ciechanowa, Wójt Gminy Ciechanów, Wójt Gminy Regimin, Wójt Gminy Strzegowo,Wójt Gminy Sońsk, Wójt Gminy Opinogóra, Wójt Gminy Grudusk, Wójt Gminy Gołymin, Wójt Gminy Ojrzeń, Burmistrz Glinojecka.Załączniki:

Skan pisma [1.23 MB]