Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

01 grudnia 2017 14:09 | Aktualności

LGD "PÓŁNOCNE MAZOWSZE" ZAPRASZA NA SZKOLENIA WNIOSKODAWCÓW Z GMIN: CIECHANÓW I REGIMIN


Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędzie się

 

w dniu 11.12.2017 r. w godzinach od 9.00 do 11.30

w Urzędzie Gminy Ciechanów

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” – realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2022, obszar realizacji projektów, budżet LSR;

2. Lokalne kryteria wyboru operacji;

3. Wnioskodawcy operacji;

4. Cele ogólne i szczegółowe LSR;

5. Przedsięwzięcia w ramach których zostaną ogłoszone nabory:

 

 

6. Omówienie wzorów wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków;

7. Procedura wyboru operacji i przebiegu naboru wniosków.

 

 

Załączniki:

Zaproszenie na szkolenie [493.96 KB]