Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

17 listopada 2017 16:41 | Aktualności

WYREMONTOWANA SALA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZULMIERZU

 

 

 

W ramach realizacji projektu: „Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin”  finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla  Osi  Priorytetowej  X „Edukacja  dla  Rozwoju  Regionu”  Działanie  10.1 „Kształcenie i rozwój  dzieci  i  młodzieży” Poddziałanie  10.1.4 „Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wyremontowano salę do zajęć dodatkowych w oddziale przedszkolnym w Szulmierzu.

Zdjęcia: