Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

09 listopada 2017 12:29 | Aktualności

ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH I E-MAILOWYCH URZĘDU
Urzad Gminy w Regiminie informuje, iż uległy zmianie dane kontaktowe urzędu w związku z powyższym zostały one zaktualizowane w zakładce dane teleadresowe strony www urzędu oraz BIP.

Aktualizacji uległy : przypisanie ulicy, oraz adresy e-mailowe  sekretariatu oraz Sekretarza gminy.


Poprawne dane:


Adres:

Urząd Gminy w Regiminie

06-461 Regimin

ul. Adama Rzewuskiego 19


(4823) 6811756

(4823) 6811756


kontakty e-mailowe:

Sekretariat i obsługa Rady Gminy         ug@regimin.pl 

Sekretarz gminy                               sekretarz@regimin.pl