Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

19 października 2017 14:29 | Aktualności

WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADANIEM NAZW ULICOM ORAZ NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI
Mieszkańcy nieruchomości położonych w Regiminie  w związku z nadaniem nazw ulicom oraz numeracji porządkowej nieruchomości powinni wiedzieć, że:

 

 

 

 

 

          Z urzędu zostaną zaktualizowane:

            - ewidencja miejscowości, ulic i adresów

            - ewidencja gruntów i budynków

            - ewidencja podatkowa (od nieruchomości, rolnego i leśnego)

            - elektroniczny system ewidencji ludności

            - gospodarka odpadami komunalnymi