Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

11 lipca 2017 16:15 | Aktualności

NOWA DROGA W REGIMINIE.Zakończyły się prace budowalne przy inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej o długości ok. 530 m położonej w Regiminie.

Zakres wykonanych prac był bardzo szeroki i obejmował m.in. wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej (ponad 200 m.), pozwalającej na odwodnienie nowej drogi.

Przełożono także fragmenty istniejącego chodnika dla pieszych oraz zbudowano nowe jego odcinki wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni ponad 350 m².

 Wykonawca dokonał także regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych. Istniejąca nawierzchnia została wykorytowana, zaś na jej miejsce wykonano nową podbudowę.

W ostatnim etapie prac ułożone zostały dwie warstwy masy bitumiczno-asfaltowej na powierzchni prawie 3200 m².  Końcowy odbiór prac nastąpi w lipcu br. Koszt całości inwestycji zamknął się w kwocie ponad 500 tyś. zł.Zdjęcia:

Załączniki:

img_2899.jpg [67.9 KB]

img_2901.jpg [74.97 KB]

img_2903.jpg [68.54 KB]

img_2908.jpg [84.86 KB]

img_2915.jpg [66.99 KB]

img_20170427_133033.jpg [58.25 KB]

img_20170427_133142.jpg [63.96 KB]

img_20170427_133434.jpg [55.29 KB]