Urząd Gminy Regimin
https://regimin.pl

28 listopada 2016 12:39 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Regimin

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN W 2016 R

Szusty rok z rzędu Gmina Regimin zrealizowała uchwalony przez Radę Gminy program usuwania azbestu, z którego korzystają mieszkańcy gminy zmieniający pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W 2016 r. z dofinansowania, polegającego na pokryciu kosztów zdjęcia, wywozu i utylizacji płyt azbestowych, skorzystały 23 gospodarstwa domowe.

Zadanie pn.: „Unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Regimin – etap VI” było dofinansowane w 85% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a w 15% przez Gminę Regimin.

Efektem zrealizowanego zadania jest:

- zdemontowanie, przetransportowanie i zutylizowanie 562 m2  eternitu

- odebranie, przetransportowanie i zutylizowanie 3 346,93 m2  eternitu

Całkowita masa odpadów, która została przetransportowana i zutylizowana na składowisko odpadów wyniosła 51,140 MG

Zapraszamy mieszkańców Gminy Regimin do składania wniosków i korzystania z dotacji, którą udziela Gminie WFOŚiGW w Warszawie w następnym roku.