Aktualności

22 maja 2020 13:55 | Aktualności

Nowe zasady przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy w Regiminie

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Regiminie od poniedziałku, 25 maja zmienią się zasady przyjmowania interesantów. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu pracują od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 16:00. Czynna jest również kasa oraz bank. Przypominamy jednak,...

czytaj więcej »

22 maja 2020 10:29 | Aktualności

Zdalna Szkoła

Gmina Regimin otrzymała grant w wysokości 59 072,00 tys. zł. w ramach projektu “Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

czytaj więcej »

21 maja 2020 10:42 | Aktualności

DRUGI NUMER GAZETY "WIEŚCI GMINY REGIMIN"

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem Gazety Gminnej "Wieści Gminy Regimin". Życzymy ciekawej lektury! https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3114/cms/szablony/14773/pliki/wiesci_gminy_regimin__nr_2.pdf

czytaj więcej »

20 maja 2020 12:43 | Aktualności

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Regimin

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że z dniem 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Regimin, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz wytycznych...

czytaj więcej »

15 maja 2020 10:17 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin

Regimin, 15.05.2020 r. Na podstawie § 98 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin w dniu 19.05.2020 r. /wtorek/ o godz.9:00, Komisja wyjazdowa.

czytaj więcej »