Aktualności

30 lipca 2018 14:18 | Aktualności

UWAGA SKRÓCONY CZAS PRACY URZĘDU

UWAGA SKRÓCONY CZAS PRACY URZĘDU Z uwagi na utrzymujące się upały Urząd Gminy w Regiminie będzie czynny: - od 7.30 do 14.30 w dniach od 30.07.2018 r. do 03.08.2018 r. (poniedziałek – piątek).

czytaj więcej »

24 lipca 2018 11:36 | Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Regimin – etap 1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r....

czytaj więcej »

19 lipca 2018 14:21 | Aktualności

DOTACJA NA EDUKACJĘ – REGIMIN NAJLEPSZY!

Gmina Regimin odniosła kolejny sukces w staraniach o pozyskanie środków unijnych na sfinansowanie projektu edukacyjnego „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”. Spośród 152 złożonych z całego województwa mazowieckiego wniosków ten przygotowany...

czytaj więcej »

06 lipca 2018 12:18 | Aktualności

ROZKŁAD JAZDY LINII NR 204 CIECHANÓW - JARLUTY - REGIMIN – CIECHANÓW

Dziś (piątek, 6 lipca) na trasy wyruszyły pierwsze autobusy firmy Sanimax, która przez najbliższy rok będzie świadczyła usługi transportu publicznego na terenie powiatu ciechanowskiego, w miejsce zlikwidowanego PKS Ciechanów. Na początek przewoźnik uruchomił pięć linii...

czytaj więcej »

04 lipca 2018 14:30 | Aktualności

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Konsultanci Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będą mogły uzyskać szersze...

czytaj więcej »

02 lipca 2018 11:29 | Aktualności

POPRAWIONA ULOTKA Z HARMONOGRAMEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Opublikowana została NOWA ulotka z harmonogramem odbioru selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w II półroczu 2018r. w gminie Regimin HARMONOGRAM

czytaj więcej »

29 czerwca 2018 14:32 | Aktualności

PREZENTACJA PROJEKTU UNIJNEGO "ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW GMINY REGIMIN " REALIZOWANEGO W SZKOLE W REGIMINIE

"ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW GMINY REGIMIN " Projekt realizowany jest przez Gminę Regimin, na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.01-14-7193/16-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej, ze środków...

czytaj więcej »

29 czerwca 2018 14:27 | Aktualności

PREZENTACJA PROJEKTU UNIJNEGO " RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN " REALIZOWANEGO W SZKOLE W REGIMINIE

"RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN" Projekt realizowany jest przez Gminę Regimin, na podstawie umowy Nr RPMA.10.01.04-14-8257/17-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej,...

czytaj więcej »

27 czerwca 2018 09:24 | Aktualności

SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH - SUSZA

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY REGIMIN Powołanie komisji ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – susza na terenie Gminy Regimin. Informujemy, że została powołana komisja do spraw oszacowania strat w gospodarstwach...

czytaj więcej »