Aktualności

21 stycznia 2020 15:45 | Aktualności

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Regiminie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Regimin na rok szkolny 2019/2020.

Działając na podstawie uchwały Nr XII/60/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015 r. Urząd Gminy w Regiminie przedstawia do konsultacji projekt Uchwały Rady Gminy w Regiminie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Regimin na rok szkolny 2019/2020. W związku z powyższym...

czytaj więcej »

16 stycznia 2020 12:30 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 98 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin w dniu 31.01.2020 r. /piątek/ o godz.14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Regimin. Porządek ...

czytaj więcej »

16 stycznia 2020 12:07 | Aktualności

Zaproszenie na mecz MUKS "Czarni" Regimin - UKS Kontra Warszawa

Wszystkich sympatyków piłki ręcznej zapraszamy na mecz MUKS "Czarni" Regimin - UKS Kontra Warszawa,

czytaj więcej »

15 stycznia 2020 15:30 | Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY w 2020r

Wójt Gminy Regimin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o pra

czytaj więcej »

14 stycznia 2020 15:37 | Aktualności

Bezpłatne badanie mammograficzne

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Roczniki objęte badaniem to 1951-1970. Kobietom spoza grupy refundowanej oferowane będą badania odpłatnie w kwocie 80 zł. Postój mammobusu zapl...

czytaj więcej »

14 stycznia 2020 15:20 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin w dniu 21.01.2020...

czytaj więcej »