Aktualności

05 marca 2019 15:11 | Aktualności

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

WA.ZUZ. 1.421.7.2019. MG ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze. zm.), oraz zgodnie z art. 389 pkt. 6 w związku z art. 17ust. 3 pkt b ustawy...

czytaj więcej »

05 marca 2019 14:54 | Aktualności

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Ciechanów, 28 lutego 2019 r. WA.ZUZ. 1.421.7.2019. MG OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze. zm.), DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE podaje do publicznej wiadomości informację...

czytaj więcej »

05 marca 2019 13:25 | Aktualności

Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie zaprasza.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli oraz miłośników rowerów do bezpłatnego korzystania z infrastruktury Mazowieckiego Centrum BRD w Modlinie, gdzie z początkiem listopada 2018r. została oddana do użytku...

czytaj więcej »

05 marca 2019 12:42 | Aktualności

Ubój kopytnych zwierząt gospodarskich poza rzeźnią - praktyczne wskazówki dla rolników

Ubój kopytnych zwierząt gospodarskich poza rzeźnią - praktyczne wskazówki dla rolników Zdjęcie Fotolia Kiedy można dokonać uboju zwierzęcia gospodarskiego poza rzeźnią? Kto może dokonać takiego uboju? W jaki sposób i w jakich warunkach należy dokonać...

czytaj więcej »

05 marca 2019 12:23 | Aktualności

I Ty możesz oddać krew „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

Twoja krew – moje życie” „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie informuje, że w ramach akcji PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie wspólnie z zarządem Klubu HDK przy KP PSP w Ciechanowie planuje...

czytaj więcej »

04 marca 2019 15:30 | Aktualności

Ocena jakości wody dla wodociągów gminy Regimin

Podaje się do publicznej wiadomości "Ocenę jakości wody" dla wodociągów gminy Regimin wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

czytaj więcej »

04 marca 2019 15:15 | Aktualności

Ustalenie stanu prawnego działki położonej w Szulmierzu

Podaje się do publicznej wiadomości Decyzję Starosty Ciechanowskiego z dn. 21.02.2019r. w związku z ustaleniem stanu prawnego działki 345/2 położonej w miejscowości Szulmierz.

czytaj więcej »

04 marca 2019 09:22 | Aktualności

Jakość wody z wodociągu zbiorowego Zeńbok potwierdzona

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi wody z: wodociągu zbiorowego Zeńbok. Zobacz decyzję Jakość wody sprawdzisz na stronie gminy w zakładce : Jakość wody do spożycia w gminie

czytaj więcej »