Aktualności

22 stycznia 2019 19:44 | Aktualności

Informacja z ZUS: e-Akta

Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. Elektronizacja akt Obecnie dokumentację pracowniczą przechowujesz w formie papierowej....

czytaj więcej »

22 stycznia 2019 19:14 | Aktualności

Obrady Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji dnia 28.01.2019 (poniedziałek) o godz. 14:00

czytaj więcej »

22 stycznia 2019 18:37 | Aktualności

Ustalenie stawki cenowej za 1 m3 nieczystości ciekłych, bytowo-gospodarczych.

Gminny Zakład Komunalny w Regiminie za nieczystości ciekłe bytowo-gospodarcze przyjęte do stacji zlewczej STZ-201C Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Targoniach 58, 06-461 Regimin wprowadza następującą stawkę opłat: 1m3 nieczystości ciekłych bytowo-gospodarczych: 9,00 zł/m3+8%VAT Opłata...

czytaj więcej »

21 stycznia 2019 15:04 | Aktualności

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich Święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, długich lat życia oraz wszelkiej pomyślności. Dzień Babci i Dziadka jest również okazją, by podziękować Wam za: ofiarowane serce, dobroć, cierpliwość...

czytaj więcej »

21 stycznia 2019 09:25 | Aktualności

KOMUNIKAT Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie

KOMUNIKAT Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ciechanowie informuje, że w roku 2019 zmienił się termin i sposób przesyłania informacji płatnika o uzyskanych w roku 2018 dochodach. Płatnicy mają obowiązek przesyłania informacji m.in.:...

czytaj więcej »

18 stycznia 2019 20:14 | Aktualności

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt i mięsa zwierząt ubitych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przedkłada listę lekarzy weterynarii wyznaczonych w roku 2019 do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym na terenie powiatu ciechanowskiego oraz listę lekarzy upoważnionych do badania mięsa zwierząt ubitych na użytek własny...

czytaj więcej »

18 stycznia 2019 15:20 | Aktualności

Ferie zimowe dla dzieci rolników

Wójt Gminy Regimin we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych, proponuje udział w zorganizowanych feriach zimowych. Oferta jest skierowana dla dzieci rolników do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2003 roku), których rodzice, bądź jedno z rodziców...

czytaj więcej »

18 stycznia 2019 09:54 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa zwołuje posiedzenie Komisji dnia 23.01.2019r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie.

czytaj więcej »

18 stycznia 2019 09:43 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej zwołuje posiedzenie Komisji dnia 22.01.2019r. (wtorek) o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie.

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 14:51 | Aktualności

Informacja o godzinach przyjęć interesantów przez Przewodniczącego Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Regiminie Pan Józef Mysiakowski przyjmuje interesantów w siedzibie urzędu w sali konferencyjnej w czwartki w godz. 15.00 -17.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania nr tel. 23 681 1756 Urząd Gminy w Regiminie ul. Adama...

czytaj więcej »