Aktualności

27 listopada 2019 15:45 | Aktualności

Zaproszenie na Jarmark Bożonarodzeniowy w Lekowie

Wójt Gminy Regimin zapr

czytaj więcej »

26 listopada 2019 13:07 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy...

czytaj więcej »

26 listopada 2019 10:20 | Aktualności

XVII Sesji Rady Gminy Regimin

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zmianami) zwołuję Sesję Rady Gminy w Regiminie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie...

czytaj więcej »

25 listopada 2019 15:08 | Aktualności

BEZPŁATNE BADANIA I KONSULTACJE LEKARSKIE POD KĄTEM CUKRZYCY- DLA OSÓB POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA

W imieniu Pani Wójt Gminy Regimin, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie ZAPRASZAMY SERDECZNIE wszystkich mieszkańców gminy dotychczas niediagnozowanych i nieleczonych w kierunku cukrzycy, którzy ukończyli 60 lat, do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH badaniach...

czytaj więcej »

25 listopada 2019 15:01 | Aktualności

Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy w Regiminie

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ciechanowie przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy

czytaj więcej »

25 listopada 2019 09:49 | Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie budowy obiektów fermy trzody chlewnej, tuczu kontraktowego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ew. nr 12 w miejscowości Karniewo, gmina Regimin, powiat ciechanowski

Regimin, 22 listopada 2019r. B.6220.2.2017.2018.2019 KOMUNIKAT Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o&nb

czytaj więcej »

22 listopada 2019 08:37 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 98 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin w dniu 22.11.2019 r. /piątek/ o godz. 18:00 w siedzibie Urzędu Gminy Regimin. Porządek obrad: ...

czytaj więcej »

18 listopada 2019 11:52 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenieKomisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin w dniu 22.11.2019 r. /piątek/ o godz. 14:00 w siedzibie...

czytaj więcej »