Aktualności

13 września 2018 11:57 | Aktualności

Zaproszenie na XIII Jesienny Jarmark „od pola do stołu”

MODR Warszawa zaprasza do udziału w Jesiennym Jarmarku „od pola do stołu”, który odbędzie się 16 września br. w Oddziale w Poświętne w Płońsku. Jesienny Jarmark „od pola do stołu” promuje różne formy przedsiębiorczości wiejskiej, twórczości...

czytaj więcej »

12 września 2018 16:23 | Aktualności

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REGIMINIE o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy, wyborze przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Na podstawie...

czytaj więcej »

11 września 2018 14:07 | Aktualności

POWOŁANIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I powołał Gminną Komisję Wyborczą w Regiminie, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19,06-461 Regimin: Karolina Michalina Dąbrowska, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Lekowo Renata Granecka....

czytaj więcej »

10 września 2018 09:16 | Aktualności

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP VII

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN - ETAP VII DOFINANSOWANO PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE, W FORMIE DOTACJI, W KWOCIE 17 605,86 ZŁ

czytaj więcej »

04 września 2018 12:53 | Aktualności

ZAPROSZENIE NA VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ GREEN CUP 2018

Wójt Gminy Regimin i Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Czarni" Regimin serdecznie zapraszają kibiców piłki ręcznej na: VIII Ogólnopolski Turniej GREEN CUP 2018 Po raz pierwszy w bogatej historii turnieju zagrają w nim dziewczęta. Zawody odbędą się: ...

czytaj więcej »

03 września 2018 11:09 | Aktualności

WYKAZ ULG OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEJAZDACH AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE

Wykaz ulg obowiązujących w przejazdach autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z 50% ulgi przy przejazdach autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie po okazaniu stosownych dokumentów są: a) uczniowie: szkół podstawowych,...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2018 13:11 | Aktualności

ROZKLAD JAZDY AUTOBUSÓW SANIMAX-TRANSPORT S.C.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, że 3 września 2018 roku uruchomione zostaną kursy autobusów na nastepujących trasach obsługiwanych przez firmę Sanimax-Transport S.C. Będą to trasy: Ciechanów-Grudusk przez: Kalisz, Szulmierz, Leśniewo-Dolne, Przywilcz, Grudusk; ...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 15:29 | Aktualności

„LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” UMOWA PODPISANA

Ogłoszenie o realizacji projektu Gmina Regimin informuje, iż 1 września 2018 r. rozpocznie realizację projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”, w ramach: Priorytetu X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój...

czytaj więcej »

24 sierpnia 2018 11:47 | Aktualności

OBWIESZCZNIE W Ó J T A GMINY R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku

O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y R E G I M I N z dnia 21 sierpnia 2018 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r., - Kodeks wyborczy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.754 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVIII /210/18 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 marca 2018r.,...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2018 13:25 | Aktualności

ROZKŁAD JAZDY LINII 11

27 sierpnia br rusza linia autobusowa nr 11 Regimin- Ciechanów - Opinogóra . Pozniżej zamieszczamy rozkład jazdy tej linii oraz cennik biletów.

czytaj więcej »