Aktualności

10 lutego 2020 15:33 | Aktualności

Inauguracja Klubu Seniora w Lekowie

W dniu 7 lutego 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Senior+ w Lekowie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, Kurii Diecezji Płockiej, służb mundurowych, samorządowców, lokalnych władz, Radni oraz seniorzy z terenu gminy Regimin....

czytaj więcej »

07 lutego 2020 14:55 | Aktualności

Szkolenie organizowane przez MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Tematyka szkolenia : Przeciwdziałanie skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

czytaj więcej »

07 lutego 2020 14:38 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin w dniu 13.02.2020 r. /czwartek/ o godz. 14:30 w siedzibie...

czytaj więcej »

05 lutego 2020 11:29 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin w dniu 20.02.2020...

czytaj więcej »

04 lutego 2020 15:11 | Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Ważność ostrzeżenia

czytaj więcej »

04 lutego 2020 10:12 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzenie nr 8/20 dnia 3 lutego 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój...

czytaj więcej »

03 lutego 2020 09:22 | Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Regimin, 2020-01-30 GN.6840.1.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65) W

czytaj więcej »

31 stycznia 2020 15:37 | Aktualności

Zarządzenie nr 6/20 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym, na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym...

czytaj więcej »