Aktualności

05 marca 2019 14:54 | Aktualności

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Ciechanów, 28 lutego 2019 r. WA.ZUZ. 1.421.7.2019. MG OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze. zm.), DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W CIECHANOWIE podaje do publicznej wiadomości informację...

czytaj więcej »

05 marca 2019 13:25 | Aktualności

Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie zaprasza.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie serdecznie zaprasza dzieci, młodzież, nauczycieli oraz miłośników rowerów do bezpłatnego korzystania z infrastruktury Mazowieckiego Centrum BRD w Modlinie, gdzie z początkiem listopada 2018r. została oddana do użytku...

czytaj więcej »

05 marca 2019 12:42 | Aktualności

Ubój kopytnych zwierząt gospodarskich poza rzeźnią - praktyczne wskazówki dla rolników

Ubój kopytnych zwierząt gospodarskich poza rzeźnią - praktyczne wskazówki dla rolników Zdjęcie Fotolia Kiedy można dokonać uboju zwierzęcia gospodarskiego poza rzeźnią? Kto może dokonać takiego uboju? W jaki sposób i w jakich warunkach należy dokonać...

czytaj więcej »

05 marca 2019 12:23 | Aktualności

I Ty możesz oddać krew „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

Twoja krew – moje życie” „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie informuje, że w ramach akcji PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie wspólnie z zarządem Klubu HDK przy KP PSP w Ciechanowie planuje...

czytaj więcej »

04 marca 2019 15:30 | Aktualności

Ocena jakości wody dla wodociągów gminy Regimin

Podaje się do publicznej wiadomości "Ocenę jakości wody" dla wodociągów gminy Regimin wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie.

czytaj więcej »

04 marca 2019 15:15 | Aktualności

Ustalenie stanu prawnego działki położonej w Szulmierzu

Podaje się do publicznej wiadomości Decyzję Starosty Ciechanowskiego z dn. 21.02.2019r. w związku z ustaleniem stanu prawnego działki 345/2 położonej w miejscowości Szulmierz.

czytaj więcej »

04 marca 2019 09:22 | Aktualności

Jakość wody z wodociągu zbiorowego Zeńbok potwierdzona

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi wody z: wodociągu zbiorowego Zeńbok. Zobacz decyzję Jakość wody sprawdzisz na stronie gminy w zakładce : Jakość wody do spożycia w gminie

czytaj więcej »

26 lutego 2019 21:22 | Aktualności

Wznowienie działalności Agencji Pocztowej w Szulmierzu

Informujemy o wznowieniu działalności Agencji Pocztowej w Szulmierzu w sklepie "AGROOMAN". Agencja obsługuje Klientów: dni robocze w godzinach 8:00-14:00 soboty w godzinach 8:00 do 11:00 Bezpośredni nadzór nad pracą Agencji prowadzi Urząd Pocztowy 2, 06-410 Ciechanów,...

czytaj więcej »

26 lutego 2019 19:52 | Aktualności

Karta Dużej Rodziny

Informacje ogólne Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek oraz niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi...

czytaj więcej »