Aktualności

04 kwietnia 2019 08:29 | Aktualności

Turnusy rehabilitacyjne KRUS dla dzieci rolników w 2019 roku

W 2019 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje jak co roku w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004 a 2012 r., których przynajmniej jedno z rodziców...

czytaj więcej »

27 marca 2019 11:02 | Aktualności

Obejrzyj najbliższe posiedzenie Rady Gminy

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że VIII zwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się w Sali Konferencyjnej urzędu 01.04.2019 r. o godz.11:00. (poniedziałek) Obejrzyj posiedzenie na stronie Rada Gminy. Porządek obrad 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie...

czytaj więcej »

27 marca 2019 09:28 | Aktualności

Wspólne posiedzenie Komisji

Wspólne posiedzenie Komisji – Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Skarg i Wniosków odbędzie...

czytaj więcej »

26 marca 2019 14:11 | Aktualności

Komunikat Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

WA.ZUZ.1.421.7.2019.MG Dotyczy: wniosku z dnia 13 lutego 2019 r. (data wpływu dnia 19 lutego 2019 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Pławnica w km 8+900 zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 616 w km 37+659 oraz...

czytaj więcej »

26 marca 2019 10:19 | Aktualności

„Chroń naturę - nic wielkiego, zrób dla Ziemi coś dobrego" konkurs dla najmłodszych

Ruszyła kolejna XI edycja konkursu ekologicznego „Chroń naturę - nic wielkiego, zrób dla Ziemi coś dobrego" dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego Prace konkursowe należy składać do 15 kwietnia 2019r. Więcej informacji o konkursie znajduje się...

czytaj więcej »

25 marca 2019 14:01 | Aktualności

Relacja z Gminnego Dnia Kobiet

W piątek 8 marca 2019 r. Panie z naszej gminy świętowały Pierwszy Gminny Dzień Kobiet, który odbył się w świetlicy wiejskiej w Lekowie. Na uroczystość przybyło ponad sto Pań z terenu gminy Regimin, a także zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP Anna Cicholska,...

czytaj więcej »

25 marca 2019 10:01 | Aktualności

Szkolenie MODR dla rolników

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO organizuje S Z K O L E N I E 28.03.2019 r. godz. 10:00 Zasady wypełniania wniosków i e-wniosków w ramach płatności bezpośrednich 2019 Urząd Gminy Regimin ul. Adama Rzewuskiego 19 (Sala konferencyjna) ...

czytaj więcej »

25 marca 2019 09:15 | Aktualności

Spotkanie informacyjne związane z programem #Nowa Piątka

Wójt Gminy Regimin uprzejmie informuje, że w dniu 26.03.2019 r. o godz. 1000 przed Urzędem Gminy w Regiminie odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego związane z programem #Nowa Piątka W trakcie spotkania będzie...

czytaj więcej »

21 marca 2019 12:22 | Aktualności

Ogólnopolski konkurs kulinarny "Bitwa Regionów"

Rusza kolejna edycja konkursu kulinarnego „B i t w a R e g i o n ó w" dla Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest...

czytaj więcej »