Aktualności

21 maja 2020 10:42 | Aktualności

DRUGI NUMER GAZETY "WIEŚCI GMINY REGIMIN"

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem Gazety Gminnej "Wieści Gminy Regimin". Życzymy ciekawej lektury! https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3114/cms/szablony/14773/pliki/wiesci_gminy_regimin__nr_2.pdf

czytaj więcej »

20 maja 2020 12:43 | Aktualności

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Regimin

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że z dniem 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Regimin, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz wytycznych...

czytaj więcej »

15 maja 2020 10:17 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin

Regimin, 15.05.2020 r. Na podstawie § 98 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin w dniu 19.05.2020 r. /wtorek/ o godz.9:00, Komisja wyjazdowa.

czytaj więcej »

15 maja 2020 10:15 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin

Regimin, 15.05.2020 r. Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy...

czytaj więcej »

11 maja 2020 13:24 | Aktualności

INFORMACJA o udzieleniu z budżetu Gminy Regimin Spółce wodnej pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Regimin, 8 maja 2020r. OŚ.0006.1.2019.2020 OŚ.033.1.2020 INFORMACJA Zgodnie z § 4 pkt 2 Uchwały Nr XVII/92/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej or

czytaj więcej »