Aktualności

02 stycznia 2020 15:30 | Aktualności

Komunikat dla mieszkańców Lekowa

W dniu 7 stycznia 2020 roku w związku z pracami remontowymi na wodociągu zbiorowym Regimin w miejscowości Lekowo (Lekowo Kolonię, Lekowo- droga do Pawłowa i Czeruch) nastąpi przerwa w dostarczaniu wody w godzinach: 7:30- 17:00. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

31 grudnia 2019 12:22 | Aktualności

Informacja o zmianie rachunku bankowego do wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 stycznia ulegnie zmianie numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Należności prosimy wpłacać na następujący rachunek bankowy: Ur

czytaj więcej »

30 grudnia 2019 14:55 | Aktualności

Informacja o skróconym czasie pracy Urzędu Gminy

Uprzemie informujemy, iż zgodnie z Zarządeniem Wójta Gminy Regimin Nr 99/19 z dnia 23.12.2019 roku w dniu 31.12.2019 Urząd Gminy czynny będzie w godzinach 8: 00- 13: 00. w załączeniu zarządzenie w formacie pdf.

czytaj więcej »

30 grudnia 2019 08:55 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin w dniu 30.12.2019...

czytaj więcej »

23 grudnia 2019 10:11 | Aktualności

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zmianami) zwołuję Sesję Rady Gminy w Regiminie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie...

czytaj więcej »

19 grudnia 2019 15:43 | Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77

Prognozuje się dalsze występowanie gęstych mgieł w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. załącznik w formacie pdf.

czytaj więcej »

19 grudnia 2019 10:53 | Aktualności

Fotorelacja z Jarmarku Bożonarodzeniowego

W dniu 15. 12. 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Lekowie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Wójta Gminy Regimin z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich z tutejszego terenu. Członkowie kół zaprezentowali przepyszne dania reg

czytaj więcej »

18 grudnia 2019 15:07 | Aktualności

Informacja o terminie wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że świadczenia rodzinne i wychowawcze będą wypłacane dnia 20. 12. 2019 roku.

czytaj więcej »