Aktualności

21 listopada 2018 11:15 | Aktualności

Obejrzyj nagrania z pierwszej sesji Rady Gminy z dn. 19.11.2018r.

Urząd Gminy w Regiminie informuje mieszkańców o możliwości obejrzenia nagrań z pierwszej sesji Rady Gminy z dn. 19.11.2018r. Nagrania zostały umieszczone na stronie regimin.wideosesja.pl w I Sesja Rady Gminy Regimin - otwórz Link do nagrań znajduje się również...

czytaj więcej »

20 listopada 2018 22:30 | Aktualności

Obchody stulecia Niepodległości w Szkole Podstawowej w Zeńboku

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Zeńboku w uroczysty sposób uczciła stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie już na kilka dni przed 11 listopada mieli możliwość spróbowania swoich sił w konkursach, które nawiązywały tematycznie...

czytaj więcej »

18 listopada 2018 00:46 | Aktualności

Nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy oraz system elektronicznego głosowania dla Radnych.

Od początku nowej kadencji 2018-2023 obrady Rady Gminy w Regiminie będą transmitowane i nagrywane za pomocą urzadzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz uruchomiony zostanie system elektronicznego liczenia głosów zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym uchwalonej przez...

czytaj więcej »

09 listopada 2018 14:44 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta gminy Regimin z dn 09.11.2018r.

Regimin, 2018.11.09 Nr 6220.2.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin, na podstawie art. 36 i z art. 33 ust. 1 pkt 9 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

czytaj więcej »

07 listopada 2018 10:20 | Aktualności

Obowiązek zgłaszania szamb i przydomowych oczyszczalni

Obowiązek zgłaszania szamb i przydomowych oczyszczalni Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454) Wójt Gminy Regimin informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji...

czytaj więcej »

30 października 2018 10:38 | Aktualności

UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN ETAP - VII - INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ZADANIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIESZKODLIWIANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY REGIMIN W 2018 R Siódmy rok z rzędu Gmina Regimin zrealizowała uchwalony przez Radę Gminy program usuwania azbestu, z którego korzystają mieszkańcy gminy zmieniający pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych...

czytaj więcej »

22 października 2018 16:33 | Aktualności

Ustalenie wyników głosowania w gminie - wybory Wójta oraz Rady Gminy Regimin

Zamieszczamy wyniki wyborów, dziękujemy mieszkańcom gminy za udział w wyborach.

czytaj więcej »

21 października 2018 13:04 | Aktualności

Wybory samorządowe 2018 - Frekwencja na godz. 17.00

Lokal wyborczy- siedziba Frekwencja Szkoła Podstawowa w Regiminie 52% Szkoła Podstawowa w Zeńboku 56% Budynek Świetlicy Wiejskiej w Pniewie-Czeruchach 55% Szkoła Podstawowa w Szulmierzu 49% Wzmianka, 22.10.2018 godz. 00:20. W związku z pojawiającymi się...

czytaj więcej »