Aktualności

05 marca 2020 13:54 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin w dniu 9.03.2020 r. /poniedziałek/ o godz. 14:00 w siedzibie...

czytaj więcej »

03 marca 2020 09:21 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin w dniu 4.03.2020 r. /środa/ o godz. 13:00 w siedzibie...

czytaj więcej »

03 marca 2020 09:19 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 98 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin w dniu 9.03.2020 r. /poniedziałek/ o godz.9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Regimin. Porządek obrad: ...

czytaj więcej »

02 marca 2020 14:11 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady...

czytaj więcej »

26 lutego 2020 09:13 | Aktualności

KOMUNIKAT

Urząd Gminy w Regiminie uprzejmie informuję, iż dnia 5 marca 2020r. o godz. 15:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pawłowo. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

czytaj więcej »