Aktualności

23 grudnia 2019 10:11 | Aktualności

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zmianami) zwołuję Sesję Rady Gminy w Regiminie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie...

czytaj więcej »

19 grudnia 2019 15:43 | Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77

Prognozuje się dalsze występowanie gęstych mgieł w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. załącznik w formacie pdf.

czytaj więcej »

19 grudnia 2019 10:53 | Aktualności

Fotorelacja z Jarmarku Bożonarodzeniowego

W dniu 15. 12. 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Lekowie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Wójta Gminy Regimin z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich z tutejszego terenu. Członkowie kół zaprezentowali przepyszne dania reg

czytaj więcej »

18 grudnia 2019 15:07 | Aktualności

Informacja o terminie wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że świadczenia rodzinne i wychowawcze będą wypłacane dnia 20. 12. 2019 roku.

czytaj więcej »

16 grudnia 2019 15:18 | Aktualności

Informacja o skróconym czasie pracy Urzędu Gminy

Uprzemie informujemy, iż zgodnie z Zarządeniem Wójta Gminy Regimin Nr 94/19 z dnia 06.12.2019 roku w dniu 24.12.2019 (Wigilia) Urząd Gminy czynny będzie w godzinach 8: 00- 13: 00. w załączeniu zarządzenie w formacie pdf.

czytaj więcej »

16 grudnia 2019 11:59 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady...

czytaj więcej »

13 grudnia 2019 15:51 | Aktualności

ZŁOTE GODY W GMINIE REGIMIN

W dniu 12 grudnia 2019 roku odbyła się uroczystość obchodów 50-cio lecia pożycia małżeńskiego 6-ciu par z Gminy Regimin: Państwa Anny i Janusza Kosińskich, Państwa Krystyny i Jerzego Krwawnik, Państwa Ewy i Mirosława Pijanowskich, Państwa Barbary i Jerzego Pilitowskich, Państwa...

czytaj więcej »

12 grudnia 2019 11:40 | Aktualności

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póź. zmianami) zwołuję Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Regiminie z następującym porządkiem obrad.

czytaj więcej »