Aktualności

15 stycznia 2020 15:30 | Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY w 2020r

Wójt Gminy Regimin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o pra

czytaj więcej »

14 stycznia 2020 15:37 | Aktualności

Bezpłatne badanie mammograficzne

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Roczniki objęte badaniem to 1951-1970. Kobietom spoza grupy refundowanej oferowane będą badania odpłatnie w kwocie 80 zł. Postój mammobusu zapl...

czytaj więcej »

14 stycznia 2020 15:20 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin

Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin w dniu 21.01.2020...

czytaj więcej »

13 stycznia 2020 16:10 | Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regiminie ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+” w Regiminie z siedzibą w Lekowie 5, 06-461 Regimin Jeżeli jesteś: mieszk

czytaj więcej »

13 stycznia 2020 15:09 | Aktualności

Informacja o zmianie rachunku bankowego do wnoszenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Urząd Gminy w Regiminie informuje, że od dnia 01.01.2020 r. uległ zmianie nr. rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010).

czytaj więcej »