Aktualności

08 lutego 2018 10:29 | Aktualności

Informacja dla mieszkańców Gminy Regimin dofinansowanie na modernizację kotłowni domowych

Informacja dla mieszkańców Gminy Regimin Dofinansowanie na modernizację kotłowni domowych W związku z licznymi zapytaniami odnośnie dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Warszawie na modernizację kotłowni w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Regimin, Wójt...

czytaj więcej »

05 lutego 2018 11:11 | Aktualności

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA MODR

Informujemy, iż zmianie uległ termin szkolenia MODR. Podajemy aktualny termin: Bioasekuracja gospodarstw jako istotny element prewencji – zasady zabezpieczenia gospodarstw przed chorobami (OZ) – które odbędzie się w Urzędzie Gminy Regimin, wykładowca pracownik MODR o/Poświętne...

czytaj więcej »

01 lutego 2018 15:15 | Aktualności

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! zachęca Ministerstwo Cyfryzacji

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz...

czytaj więcej »

01 lutego 2018 14:56 | Aktualności

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z póżń.zm.). Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony...

czytaj więcej »

31 stycznia 2018 15:28 | Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem nr 7/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój...

czytaj więcej »

31 stycznia 2018 14:56 | Aktualności

PRZYPOMINAMY O BEZPLATNEJ MAMOGRAFII

Przypominamy,że dnia 5 lutego 2018r. na boisku Gminnego Zespolu Szkół w Regimnie odbędą się bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu...

czytaj więcej »

29 stycznia 2018 11:57 | Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PÓŁNOCNE MAZOWSZE”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

czytaj więcej »

29 stycznia 2018 11:44 | Aktualności

MODR POŚWIĘTNE INFORMUJE

Urząd Gminy informuje, że od dnia 25.01.2018 roku, w każdy czwartek będzie pełnił dyżur pracownik MODR o/Poświętne PZDR Ciechanów Pani Katarzyna Szwarcewicz w godzinach urzędowania gminy. W miesiącu lutym i marcu MODR o/ Poświętne będzie organizatorem następujących bezpłatnych...

czytaj więcej »

29 stycznia 2018 11:11 | Aktualności

WNIOSEK O DOPŁATY OBOWIĄZKOWO PRZEZ INTERNET - ARiMR informuje:

Wniosek o dopłaty obowiązkowo przez internet W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku...

czytaj więcej »