Aktualności

15 maja 2020 10:15 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin

Regimin, 15.05.2020 r. Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy...

czytaj więcej »

11 maja 2020 13:24 | Aktualności

INFORMACJA o udzieleniu z budżetu Gminy Regimin Spółce wodnej pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Regimin, 8 maja 2020r. OŚ.0006.1.2019.2020 OŚ.033.1.2020 INFORMACJA Zgodnie z § 4 pkt 2 Uchwały Nr XVII/92/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej or

czytaj więcej »

11 maja 2020 11:36 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Regimin

Regimin, 11.05.2020 r. Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony...

czytaj więcej »

11 maja 2020 11:27 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin

Regimin, 11.05.2020 r. Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Regimin w dniu 13.05.2020 r. /środa/...

czytaj więcej »

08 maja 2020 14:35 | Aktualności

KOMUNIKAT GMINNEJ BIBIOTEKI PUBLICZNEJ

Szanowni Państwo , Z wielką radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Regiminie wznawia swoją działalność z dniem 11 maja 2020 r. Biblioteka będzie czynna od 8.00-14.00. Z uwagi na obecną sytuacje epidemiczną zostały wdrożone procedury, które...

czytaj więcej »