Aktualności

16 października 2020 13:24 | Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY REGIMIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2021-2025.

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy w Regiminie z dnia 31 stycznia 2011r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności...

czytaj więcej »

14 października 2020 14:54 | Aktualności

Rolniku, chcesz się spisać wspólnie z rachmistrzem? Zgłoś się!

W odpowiedzi na zgłaszane przez wielu mazowieckich rolników prośby o możliwość spisania gospodarstwa z pomocą rachmistrza, Urząd Statystyczny w Warszawie oferuje chętnym gminom wizytę mobilnego punktu spisowego. Jeśli jesteś rolnikiem i chciałbyś, żeby przy wypełnianiu obowiązku...

czytaj więcej »

12 października 2020 12:03 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin

Regimin, 12.10.2020 r. Na podstawie § 98 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Regimin w dniu 19.10.2020 r. (poniedziałek) o godz.10:00, w sali konferencyjnej...

czytaj więcej »

12 października 2020 11:59 | Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Regimin

Regimin, 12.10.2020 r. Na podstawie § 66, §68, §69 Uchwały Nr XIII/62/11 z dnia 30 września 2011 z późn. zm. Rady Gminy Regimin w sprawie Statutu Gminy Regimin zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu , Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy...

czytaj więcej »

12 października 2020 08:53 | Aktualności

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas...

czytaj więcej »

07 października 2020 13:57 | Aktualności

Szkolenie podstawowe i rotacyjne żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na terenie OC TARGONIE.

W związku szkoleniem podstawowym i rotacyjnym żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, podczas ww. przedsięwzięć w dniach : - 03- 04.10.2020 r. - 09- 24.10.2020 r. - 25.10.2020 r. - 31.10.2020 r. będą użyte środki pozoracji pola

czytaj więcej »

06 października 2020 13:51 | Aktualności

Nie daj się oszukać! Uważaj na zawierane umowy!

W ostatnich tygodniach na terenie powiatu ciechanowskiego nasiliła się liczba spotkań mających na celu sprzedaż produktów po zawyżonych cenach. Uważaj na firmy, które dzwonią i zapraszają Cie na bezpłatny pokaz , badanie lub odbiór nagrody.

czytaj więcej »

Spis Rolny