Aktualności

09 stycznia 2018 15:47 | Aktualności

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CIECHANOWIE w sprawie obowiązku zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przypomina posiadaczom zwierząt o obowiązku zaszczepienia psów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia...

czytaj więcej »

09 stycznia 2018 15:25 | Aktualności

ZMIANA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2018r.

Wójt Gminy Regimin działając na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ) informuje, że uchwałą Rady Gminy w Regiminie w Nr XXXV/190/2017 z dnia 20 grudnia 2017r . w sprawie wyboru metody ustalania opłaty...

czytaj więcej »

04 stycznia 2018 13:34 | Aktualności

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU MASOWEGO MŁODZIEŻY w 2018r

Wójt Gminy Regimin Zarządzeniem Nr 1/18 z dn. 4 stycznia 2018r. ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny...

czytaj więcej »

20 grudnia 2017 09:45 | Aktualności

WYREMONTOWANA ŚWIETLICA OSP W SZULMIERZU

Ze środków tegorocznego Funduszu Sołeckiego, a później także środków budżetowych wykonany został remont i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Szulmierzu. Przede wszystkim zmieniło swój wygląd pomieszczenie kuchni, z którego zniknęły stare,...

czytaj więcej »

20 grudnia 2017 09:36 | Aktualności

AKCJA „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 2017

Tragiczne warunki pogodowe panujące w okresie świątecznym spowodowały, że tegoroczna zbiórka datków na odnowę nagrobków z lekowskiego cmentarza była bardzo utrudniona. Kwestujący przed cmentarzem wolontariusze z OSP Lekowo i Urzędu Gminy zmagali się z zimnem, padającym...

czytaj więcej »

20 grudnia 2017 09:33 | Aktualności

NOWA NAWIERZCHNIA NA DRODZE DO KOZDRÓJ

Na liczącym prawie 1000 mb. odcinku drogi gminnej łączącej drogę powiatową Regimin-Szulmierz z Kozdrojami położona została nowa nawierzchnia z masy asfaltowo-bitumicznej o szerokości 4 metrów. Dotychczasowa, ułożona ponad 20 lat temu, była już znacznie zniszczona. Liczne spękania...

czytaj więcej »

20 grudnia 2017 09:30 | Aktualności

PIĘKNY JUBILEUSZ 100 LAT

Dnia 29 października 2017 roku setną rocznicę urodzin obchodziła mieszkanka Gminy Regimin Pani Jadwiga Emilia Krętkowska. Z tej okazji w dniu 31 października 2017 roku do Pani Jadwigi udał się Wójt Gminy Regimin – Lech Marek Zduńczyk oraz zastępca Kierownika Urzędu Stanu...

czytaj więcej »

11 grudnia 2017 13:28 | Aktualności

ZAPROSZENIE NA NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Regimin serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w: N O W O R O C Z N Y M Turnieju Tenisa Stołowego 14 stycznia 2018r. (niedziela), godz. 11.00 hala sportowa w Regiminie. Zasady uczestnictwa: mieszkańcy Gminy...

czytaj więcej »