Aktualności

19 stycznia 2018 15:32 | Aktualności

ZASADY STOSOWANIA ANTYBIOTYKÓW DLA ZWIERZĄT - PISMO GŁOWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Szanowni Państwo, Hodowcy zwierząt gospodarskich Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii, leczący chore zwierzęta, zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 12:33 | Aktualności

ŚWIETLICE DLA DZIECI

Dzięki współpracy Urzędu Gminy z Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie na terenie naszej gminy uruchomione zostały dwie świetlice dla dzieci, które działać będą przez najbliższe dwa lata. W całym powiecie ciechanowskim powstało pięć takich świetlic,...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 12:30 | Aktualności

TABLICE Z NAZWAMI ULIC

Na terenie Regimina rozpoczął się montaż tabliczek i oznakowań informujących o nazwach ulic, jakie w bieżącym roku Rada Gminy nadała im swoją uchwałą. Część tabliczek umieszczana jest na specjalnych słupkach, zaś część mocowana na ogrodzeniach posesji położonych przy ulicach....

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 12:18 | Aktualności

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Dnia 10 grudnia 2017r. w świetlicy wiejskiej w Lekowie zorganizowany został kolejny już Kiermasz Świąteczny. Jego współorganizatorami były Fundacja „Lilium”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Regimin z Kozdrój oraz Urząd Gminy w Regiminie. Ogromną popularnością...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 12:10 | Aktualności

TRWA BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

NIESPRZYJAJĄCE WARUNKI ATMOSFERYCZNE ORAZ WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH ZNACZNIE utrudniają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Targoniach i Lekowie. Wykonawca – firma PP. Młyńskich z Ciechanowa, mimo występujących utrudnień, realizuje tę inwestycję zgodnie z...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 12:07 | Aktualności

KOLEJNE LAMPY SOLARNE

Ze środków Funduszu Sołeckiego oraz budżetu gminy w 2017 r. zakupiono i zamontowani kolejnych osiem nowych lamp solarnych. Zostały one ustawione w Grzybowie, Kliczkach, Lekowie, Lekówcu oraz Pawłówku i uzupełniły istniejący system oświetlenia ulicznego. Łączny koszt...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 11:56 | Aktualności

NOWY ODCINEK WODOCIĄGU

W miejscowości Kalisz oddany został do użytku odcinek sieci wodociągowej, dostarczający bieżącą wodę do nowej posesji, powstałej w tej miejscowości. Zbudowany odcinek mierzy ponad 250 m. W ramach zadania wykonawca wymienił także niesprawny hydrant ppoż. znajdujący się w Kaliszu. ...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 11:52 | Aktualności

KOMINKI W ŚWIETLICACH

W dwóch świetlicach wiejskich – w Kozdrojach i Zeńboku, zakończone zostały prace przy budowie i uruchomieniu kominków. Dzięki zainstalowaniu odpowiednich przewodów będą one ogrzewały nie tylko pomieszczenia, w których kominki stają, ale także pomieszczenia...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 11:44 | Aktualności

DROGA ASFALTOWA W SZULMIERZU

Zakończone zostały prace przy przebudowie drogi gminnej w m. Szulmierz. Niewielki, liczący ok. 120 mb. odcinek drogi, łączący drogę powiatową z drogą gminną, posiadał starą zniszczoną nawierzchnię. W ramach realizacji inwestycji ułożone zostały korytka odwadniające, dzięki...

czytaj więcej »

12 stycznia 2018 11:34 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Regimin w/s lokalizacji celu publicznego.......

Regimin,2018.01.12 Nr 6733.8.2017.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REGIMIN Wójt Gminy Regimin zawiadamia, na podstawie art.53 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2017 r. poz.1073/ oraz art.10 i art.49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

czytaj więcej »