Aktualności

10 maja 2018 15:08 | Aktualności

NOWE LAMPY JUŻ ŚWIECĄ

Piętnaście nowych ekologicznych lamp solarnych zamontowanych już zostało w Grzybowie, Zeńboku, Regiminie, Lekowie, Trzciance, Klicach, Kliczkach i Przybyszewie. Zakup i montaż urządzeń sfinansowane zostały w części ze środków tegorocznego Funduszu Sołeckiego, w części zaś...

czytaj więcej »

10 maja 2018 15:03 | Aktualności

BUDOWA ŚWIETLICY W KLICACH ROZPOCZĘTA

Dnia 28 kwietnia br. oficjalnie rozpoczęta została budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Klicach. W uroczystym podpisaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego wzięły udział władze gminy na czele z Przewodniczącym Rady Tomaszem Zabiegałowskim i Wójtem Gminy Regimin Lechem Zduńczykiem....

czytaj więcej »

08 maja 2018 00:12 | Aktualności

ZAWODNICZKI MUKS "CZARNI" REGIMIN WICEMISTRZYNAMI XXIV TURNIEJU MINI PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

W dniach 20 - 22 kwietnia 2018 r. zawodniczki MUKS "Czarni" Regimin z powodzeniem rywalizowały w XXIV Turnieju Mini Piłki Ręcznej w Ciechanowie. Turniej ten ma bardzo bogatą historię a towarzyszy mu maksyma - "Mistrzowie zaczynają od mini". Od samego początku rozgrywkom patronuje prof....

czytaj więcej »

26 kwietnia 2018 15:39 | Aktualności

OD DNIA 2 DO 15 MAJA BR. DORADCY MODR WARSZAWA PRACUJĄ DŁUŻEJ!

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie informuje, że doradcy MODR w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego w całym województwie mazowieckim w okresie od 2 maja do 15 maja (koniec składania wniosków o płatności bezpośrednie) będą udzielali pomocy przy...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2018 15:25 | Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009 r. nr 142, poz. 1161), Wójt Gminy Regimin ogłasza nabór kandydatów...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2018 13:39 | Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW

W związku z przygotowaniem przez Urząd Gminy w Regiminie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutów sołectw położonych na terenie Gminy Regimin na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) Wójt...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2018 10:53 | Aktualności

SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY REGIMIN Powołanie komisji ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym – przymrozkami wiosennymi na terenie Gminy Regimin. Informujemy, że zostanie powołana komisja do spraw oszacowania strat...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2018 14:41 | Aktualności

SZACOWANIE SZKÓŁ ŁOWIECKICH

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Regimin informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2018 13:38 | Aktualności

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW W 2018 ROKU

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku W 2018 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje jak co roku w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z. nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2018 15:40 | Aktualności

RÓWNANIE SZANS WYCHOWANKÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH GMINY REGIMIN

"Równanie szans wychowanków oddziałów przedszkolnych gminy Regimin" Projekt realizowany przez Gminę Regimin, na podstawie umowy Nr RPMA. 10.01.04-14-8257/17-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej,...

czytaj więcej »