Aktualności

16 stycznia 2019 11:33 | Aktualności

Zaproszenie na I kolejkę rozgrywek Gminnej Ligii Halowej Piłki Nożnej

Z A P R O S Z E N I E Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej do dopingowania swojego zespołu w ramach rozgrywek Gminnej Ligii Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Regimin 2019 r. I kolejka rozgrywek odbędzie się: 20 stycznia 2019r. w Hali Sportowej...

czytaj więcej »

15 stycznia 2019 14:50 | Aktualności

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie przedstawia kalendarium statystycznych badań ankietowych na 2019 rok

czytaj więcej »

14 stycznia 2019 23:48 | Aktualności

Bezpłatne szkolenie językowo - komputerowe

Zajecie językowe trwają 120h po 3h dzienne (zegarowe) i kończą się egzaminem TELC bezpłatnie Zajęcia Komputerowe trwają 90h po 4-6h dziennie i kończą się egzaminem ECCC bezpłatnie Decyduje kolejność zgłoszeń, zapisy w sekretariacie UG Regimin

czytaj więcej »

14 stycznia 2019 16:50 | Aktualności

Nagrania posiedzenia piątej sesji Rady Gminy w Regiminie

Urząd Gminy w Regiminie informuje mieszkańców , że z powodów technicznych podczas transmisji internetowej na żywo piątej sesji Rady Gminy w dniu 11-01-2019r. zabrakło fonii. Mogliście Państwo jedynie oglądać wizję z tegoż posiedzenia . Trwają prace serwisowe nad rozwiązaniem...

czytaj więcej »

10 stycznia 2019 11:18 | Aktualności

Zaproszenie na II edycję rozgrywek piłkarskich Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Regimin w 2019r.

Z A P R O S Z E N I E Wójt Gminy Regimin serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w: II edycji rozgrywek piłkarskich pod nazwą Gminna Liga Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Regimin w 2019r. Zasady uczestnictwa: zgłoszenie drużyn...

czytaj więcej »

10 stycznia 2019 10:29 | Aktualności

Zmieniony harmonogram zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Informujemy, że został zmieniony harmonogram zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i rad sołeckich dotyczący spotkań w miejscowościach: Kalisz i Lekówiec. Sprawdź aktualny harmonogram

czytaj więcej »

09 stycznia 2019 11:04 | Aktualności

KOMUNIKAT dotyczący polowań zbiorowych na terenie gminy Regimin

KOMUNIKAT dotyczący polowań zbiorowych na terenie gminy Regimin W związku z zaleceniami PZŁ w sprawie polowań zbiorowych wielkoobszarowych Zarząd WKŁ Nr 117 „Przepiórka” zaplanował w w obwodzie nr 96 w dniu 19 i 26 stycznia 2019r. dodatkowe polowania zbiorowe. Polowania...

czytaj więcej »

09 stycznia 2019 09:11 | Aktualności

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

KOMUNIKAT dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie przypomina...

czytaj więcej »

09 stycznia 2019 08:40 | Aktualności

Zebrania wiejskie dla wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Regimin

Informujemy mieszkańców , że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/19 Wójta Gminy Regimin oraz zmieniającym je Zarządzeniem nr 3/19 zostaną przeprowadzone Zebrania wiejskie dla wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców do wzięcia...

czytaj więcej »

08 stycznia 2019 15:52 | Aktualności

Komunikat z dnia 07.01.2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Komunikat z dnia 07.01.2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, przypomina wszystkim właścicielom i zarządcom o utrzymaniu obiektów budowlanych w takim stanie, by czynniki zewnętrzne związane z działaniem...

czytaj więcej »