Filmy

Oczyszczalnia w Regiminie

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją pochłonęła blisko 4,5 mln zł. Gmina Regimin skorzystała z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oczyszczalnia ma charakter obiektu gminnego. Systematycznie będą do niej podłączane kolejne posesje.Do oczyszczalni może zostać podłączonych ponad 180 posesji.