Filmy

Miniatura video

"Zaszczep w sobie chęć szczepienia"

Styczeń 2014 roku - w 20 polskich miastach startuje kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia", której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii adresowanej do ogółu społeczeństwa jest Główny Inspektorat Sanitarny. W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947). Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych (bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego roku. Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego, opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku rozrodczym, osób przewlekle

Zobacz film »

Miniatura video

Oczyszczalnia w Regiminie

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją pochłonęła blisko 4,5 mln zł. Gmina Regimin skorzystała z preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oczyszczalnia ma charakter obiektu gminnego. Systematycznie będą do niej podłączane kolejne posesje.Do oczyszczalni może zostać podłączonych ponad 180 posesji.

Zobacz film »

Spis Rolny